Store anlæg

Med OCK Anlæg kan du trygt gennemføre anlægsprojekter af større karakter. Vi har i de senere år afsluttet store projekter for blandt andet Billund Lufthavn. Vi sørger altid for hurtig igangsættelse og rettidig afslutning.

 

Vi samarbejder med en bred vifte af leverandører og kan derfor løse alle former for specialiserede opgaver.

 

Større anlægsprojekter

  • Billund Lufthavn
  • Grundejerforeninger
  • Vejle Fjord Skolen

 

Vores arbejdsproces

Ved større anlægsopgaver følger vi en optimeret proces. Det sikrer vores kunder et glidende projektforløb og skaber tryghed omkring samarbejde og levering.

 

På første møde forventningsafstemmer vi med kunden, sådan at alle involverede parter arbejder ud fra et fælles grundlag. Mødet følges op med, at vi sender en beskrivelse af projektets rammer og forventninger. Beskrivelsen omfatter samtidig også pris og projektplanlægning. 

 

Efter indgåelse af en aftale sørger vi altid for hurtig igangsætning af projektet. Og efter levering følger altid en evaluerende opfølgning.

 

Her arbejder vi lige nu